Politiker vilseledda om bulvanföretag i Saudiaffär

3:05 min

Politikerna i Exportkontrollrådet, EKR, blev vilseledda om FOI:s bulvanföretag i planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien. Ledningen på Inspektionen för strategiska produkter, ISP, visste om kopplingen mellan bolaget och FOI, men berättade inget för ledamöterna i rådet.

– Det finns ingen information om att det finns någon koppling till FOI. Hade vi på det här mötet vetat att det var skapat inom FOI enkom för att projektet ansågs så kontroversiellt att det inte kunde bedrivas inom FOI:s ramar, och att det här var ett rent bulvanföretag,  då är jag övertygad om att betydligt fler ledamöter hade varit mycket kritiska, säger Lars Ångström som var Miljöpartiets representant i EKR.

För två veckor sen avslöjade Ekot att de svenska planerna på att hjälpa Saudiarabien med en vapenfabrik var kända hos alla dåvarande riksdagspartier genom deras ledamöter i Exportkontrollrådet.

Vi publicerade också en promemoria från rådets möte i maj 2010 som detaljerat beskrev planerna.

I dag kan berätta att politikerna i rådet fått information om vapenfabriken vid ytterligare fyra tillfällen.

Vi vet nu att SSTI i själva verket är ett bulvanföretag som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildat för att leda projektet med vapenfabriken. Firmatecknare var en högt uppsatt tjänsteman på FOI.

Men i den tidigare hemliga promemorian står det istället att ett "nybildat företag, SSTI" ska genomföra upphandlingen, och leda miljardprojektet. Ingenting om kopplingen till FOI.

Politikerna i Exportkontrollrådet - som alltså är utsedda för att kontrollera den svenska vapenexporten - fick alltså inte veta något om SSTI:s täta koppling till FOI. Trots att kopplingen var välkänd hos de högsta cheferna på ISP.

Det borde de fått veta: säger Björn Leivik, som var ledamot för Moderaterna i exportkontrollrådet.

– Det hade blivit en fullständig bild av hela projektet, en annan bild av projektet. Då är frågan om det på något sätt hade påverkat EKR:s rekommendationer. Det är möjligt, eller troligt kanske, till och med, säger han.

Promemorian till politikerna är skriven av Jan-Erik Lövgren, vice generaldirektör på ISP. Han säger att ISP ger så bred bild som möjligt till politikerna men han medger att de i det här fallet inte fick de inte veta att SSTI bildats av FOI-personal. Det trots att ISP:s ledning visste om kopplingen.

– Det ansåg vi kanske inte var relevant eftersom vi pratade om ett tänkt framtida genomförande där det inte skulle finnas någon sammanblandning mellan FOI och SSTI.

Hade det inte varit bra att rådet fått veta om de dubbla rollerna?

– Möjligen sett i efterhand, men inte just då, eftersom vi tittade på hur det skulle vara i ett tänkt genomförande, säger Jan-Erik Lövgren.