Kritik mot regeringen om Israel

17 svenska humanitära organisationer anser att regeringen bör ta tydligare avstånd från Israels brott mot mänskliga rättigheter och krigets lagar. Det är bland andra Diakonia, Amnesty, Röda Korset och Svenska Kyrkan som framför kritiken.
Kritiken riktar sig mot att Israel tillåter bosättningar på ockuperade områden, fängslar och avrättar palestinier utan rättegång, förstör hus, attackerar flyktingläger och skjuter mot barn. - Vi känner en växande oro inför Israels övergrepp mot folkrätten och Genevekonventionen sade Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg efter en uppvaktning hos utrikesminister Anna Lindh.