SVENLJUNGA

Gott om jobb i skogen

1:15 min

Skogsbruket är en glesbygdsindustri helt utan ungdomsarbetslöshet. Här får alla jobb bara de vill. På naturbruksgymnasiet i Svenljunga har halva klassen av de som läser skogsinriktning redan fått jobb.

I de stora skogsbruksmaskinerna hos naturbruksgymnasiet i Svenljunga finns gott om paneler och skärmar. Ett allt mer specialiserat och tekniskt avancerat skogsbruk gör att efterfrågan på utbildade skogsarbetare är större än tillgången.

På skolan i Svenljunga räknar de med att så gott som hela avgångsklassen kommer få jobb redan innan terminen är slut.

Johannes Svensson är en av de sistaårselever som redan fått jobb.

– Maskinfolk, röjare, skogshuggare, allt. Nu försvinner många, och det behövs nytt folk hela tiden. Det finns mycket att göra i skogen.

Björn Pettersson är instruktör på utbildningen i Svenljunga. Bristen på utbildade skogsarbetare förklarar han med att jobbet både är tufft och ensamt.

– Att sitta i skogsmaskin är ett ensamt arbete. Ofta träffar du bara dig själv, hela dagen.

Tilde Lewin