Volvo ser över pensioner

Den senaste tidens debatt om de höga direktörspensionerna har lett till en översyn av ersättningarna inom Volvokoncernen. Det säger Volvochefen Leif Johansson till Ekonomiekot.
Ett tänkbart nytt system går enligt Volvochefen ut på att ha premiebaserade avtal, i stället för förmånsbaserade, så att ersättningarna inte längre räknas ut först när en hög chef avgår. I stället skulle i så fall en viss procentandel av lönen varje år sättas av till den framtida pensionen, så att nivån inte blir nån överraskning på pensionsdagen. Volvochefen Leif Johansson har själv enligt TV4 ekonominyheterna själv rätt till omkring 125 miljoner kronor i pension om han slutar arbeta vid 55 år.