Israel drog tillbaka trupper

Israel har dragit tillbaka sina soldater och stridsvagnar från Ramallah på Västbanken.
Enligt den israeliska militärradion har armén lämnat både Ramallah, Kalkilja, Tullkarm och Betlehem på Västbanken, liksom flyktinglägret al-Boureij i Gaza. Den tre dagar långa belägringen av Ramallah har upprört palestinierna och har i skarpa ordalag kritiserats av EU och USA. På torsdagen uppmanade USA Israel till en fullständig reträtt från de palestinska områdena. Enligt USA skulle det annars kunna försvåra det amerikanska sändebudet Anthony Zinnis försök att få till stånd en vapenvila i Mellanöstern.