Första åtalet i Enronskandalen

Den amerikanska staten väcker åtal mot ett av världens största revisionsföretag, Arthur Andersen, för dess inblandning i härvan kring den kollapsade energijätten Enron.
Anklagelserna gäller att Arthur Andersen ska ha förhindrat utredningen genom att byråns anställda på order från sina chefer medvetet förstört stora mängder viktigt bevismaterial i Enron-kollapsen. Vår New York-korrespondent rapporterar att åtalet väntas få stora konsekvenser, dels är det en dödsdom mot företaget Arthur Andersen och dess 85.000 anställda, om företaget dessutom fälls kommer det att få katastrofala följder för hela revisionsbranchen.