Nya regler för fritidsfiskare

Har du riktig fiskelycka i Vättern och lyckas få fyra öringar, då har du fått en för mycket. Enligt nya regler får man fånga tre öringar per dygn.
Här är samtliga nya regler: Man får inte fånga kräftor genom att dyka på allmänt vatten. Den tillåtna nätlängden minskas till 100 meter. Man får inte vittja nät under en trolling- eller utterfisketur. Man får använda högst sex strutar samtidigt när man fiskar med ryssor. Minimimått för harr blir 35 cm, och för kräftor 10 cm. Ett nytt fredningsområde innefattar allt vatten inom 1000 meter från land mellan Huskvarna och Gränna. Fiske med bottennät förbjuds på djup över 60 meter i två områden norr och söder om Visingsö. Fredningstid för harr blir mellan 15 april och 30 maj i 13 tillrinnande vattendrag och i åarnas mynningsområden i Vättern inom en radie av 300 meter från bäckmynningen. Fredningsområde för sik blir i Motalaviken, där nätfiske blir förbjudet mellan 15 oktober och 15 december. Allt vatten ut till 6 meters djupkurva omfattas. Vid handredskap får sammanlagt högst 3 rödingar, öringar eller laxar fångas och behållas per person och dygn. mer detaljerade regler kommer att sättas upp på skyltar runt Vättern, i turistbyråer och sportfiskebutiker.