Utländska köp trissar upp lettiska fastighetspriser

1:24 min

I Lettland har fastighetspriserna på vissa håll trissats upp av utländska köpare. Det har nu väckt oro att landet, som just börjat återhämta sig efter sin svåra ekonomiska kris, ska gå samma väg som Spanien och Grekland.

Nationella Alliansen, som är ett av regeringspartierna, vill nu ändra lagen.

Utlänningar som köper fastigheter eller mark i närheten av Riga för mer än motsvarande 1,2 miljoner kronor eller på landsbygden för drygt 600 000 kronor får sedan 2010 permanent uppehållstillstånd i Lettland.

Tanken är att man ska locka investerare till landet. Men så har det inte riktigt blivit.

Sedan lagen ändrades och fram till i början av februari i år har 1 775 permanenta uppehållstillstånd utfärdats enligt migrations- och medborgarskapsnämnden.

Merparten av köparna är privatpersoner från Rysslad, Ukraina, Kazakstan, Uzbekistan och Vitryssland.

Minimigränsen för vad fastigheten måste kosta för att ge ett uppehållstillstånd har gjort att priserna har höjts kraftigt i vissa områden.

Nationella Alliansen ser en risk i att det leder till att lokala företagare nu tvingas att höja lönerna för mycket för sina anställda, vilket försämrar deras konkurrenskraft, samtidigt som invånarna tvingas att betala överpriser för fastigheter, belastas av lån eller helt enkelt emigrera.

Nu tänker Nationella Alliansen driva frågan i parlamentet. Frågan splittrar regeringen eftersom delar av regeringen var med och fattade beslutet om att knyta uppehållstillstånden till fastighetsköp.