Hård LO-kritik mot EU-förslag

2:09 min

Ett frontalangrepp på svensk kollektivavtalsmodell. Det är LO:s dom över ett nytt lagförslag från EU i kölvattnet av det uppmärksammade Laval-fallet i Sverige.

– När det gäller förordningen för att reglera strejkrätten i relation till den fria rörligheten så är förslaget helt oacceptabelt ur LO:s synvinkel, säger Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare.

– Det är en reglering som vi inte kan acceptera.

Det uppmärksammade Laval-fallet har i hög grad påverkat EU-kommissionens arbete med dagens lagförslag.

2004 valde Byggnadsarbetareförbundet att sätta ett skolbygge i Vaxholm i blockad efter en kollektivavtalstvist med ett dotterbolag till det lettiska byggföretaget Laval. Byggnads dömdes senare att betala skadestånd för sitt agerande.

På LO uttrycker man i dag besvikelse över att det nya lagförslaget inte ger mer uttalat stöd för fackens rätt att ta till stridsåtgärder i liknande fall, och Johan Danielsson talar om ett angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Man inför främmande element som riskerar att rubba balansen på den svenska arbetsmarknaden och därmed inskränka den arbetsmarknadsmodell vi har i Sverige.

För att den här föreslagna förordningen ska bli verklighet krävs enhällighet från EU:s 27 medlemsländer, och LO kommer nu försöka påverka den svenska regeringen att rösta nej.

Varje år skickas ungefär en miljon personer ut av sin arbetsgivare i ett EU-land för att jobba i ett annat. Ungefär en fjärdedel av de här utstationerade arbetarna jobbar i byggbranschen, och enligt EU-kommissionär Laszlo Andor är det inte ovanligt att de blir utnyttjade.

Många utstationerade arbetare blir lurade på sina löner, och i dag kommer EU-kommissionen med ett annat lagförslag som ska ge ökat stöd för de som skickas utomlands för att jobba. Bland annat vill EU-kommissionen införa ett beställaransvar, vilket gör att en huvudentreprenör för ett bygge i till exempel Sverige kan stämmas inför domstol om en utländsk underleverantör bryter mot regelverket men av någon anledning inte går att få tag på.