200 våldsbejakande islamister i Sverige

1:42 min

I Sverige räknar Säkerhetspolisen att cirka 200 personer i Sverige ingår i den grupp som kallas för våldsbejakande islamistiska extremister. Säpo håller särskild uppsikt över de som reser till konfliktområden.

– Den islamistiska miljön skiljer sig så tillvida att det är vanligare att man reser till konfliktområden, säger Johan Ohlsson, analyschef på Säpo.

– Det påverkar individen, dels träffar de personer som deltar i strid och deltar i terroristhandlingar, vilket kan påverka deras avsikt och deras förmåga.

I Sverige räknar Säkerhetspolisen att det finns en kärna på cirka 200 personer i den extremistiska politiska rörelse som av Säpo kallas våldsbejakande islamistiska extremister.

Säkerhetspolisen har särskild uppsikt över de som har varit i väg till ett konfliktområde, som Somalia, Irak och Afghanistan.

Flera av de 200 personerna i gruppen har varit iväg till konfliktområden och kommit tillbaka.

Just nu är det en handfull individer som befinner sig i konfliktområden, säger Johan Ohlsson.

– De flesta som kommer hem utgör inte ett hot. Men av de som utgör ett hot och begår ett allvarligt brott har många av dem har varit i konfliktområden. Det gör att vi på Säkerhetspolisen ser väldigt allvarligt på just resande till konfliktområden.

Det finns enligt Säpo en god förmåga att sprida propaganda inom gruppen. Men trots det är det här en grupp som varken minskar eller ökar i omfattning, enligt Johan Ohlsson.

– Vi bedömer inte att den här gruppen växt utan har varit ganska stabila. Det är svårt att sia om framtiden men generellt är acceptansen för våld mot demokratin är ganska låg och det sätter en tydlig begränsning för dem här.