Centerpartiet vill se sänkta ingångslöner

2:03 min

Centerpartiet vill se sänkta ingångslöner på hela arbetsmarknaden för alla åldersgrupper.

Trots att Folkpartiet fick mycket kritik från fackligt håll för sitt förslag om lägre löner för unga vill Centern gå ännu längre.

– Jag tycker att man har målat med lite för smal pensel, för jag tror att man måste se att det är alla de grupper som står utanför arbetsmarknaden som behöver den hjälpen som det skulle innebära med lägre ingångslöner, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

– Det kan handla om nyanlända och sådana som är äldre och inte har kommit in på arbetsmarknaden.

Annika Qarlsson reagerar på Folkpartiets utspel för en tid sedan om att kommuner och landsting ska kunna anställa unga till lägre lön i så kallade ungdomsavtal. Centerpartiet vill att alla arbetsgivare ska kunna anställa en arbetslös som aldrig varit inne på arbetsmarknaden till betydligt lägre lön än i dag.

Enligt Annika Qarlsson finns en klar koppling mellan lägre lön på första jobbet och arbetsgivares vilja att anställa fler:

– När man tittar på ett helt lands ekonomi är det oerhört viktigt att få ner ingångslöner, men för den som enskilt sitter och hör mig säga det förstår jag att man tycker att "hon har inte alla hästar hemma".

Första lönen för den som jobbar inom äldrevården ligger i dag på 16 000 kronor i månaden. Ett 18-årigt restaurangbiträde får 14 000 kronor.

Men Annika Qarlsson, Centerpartiet kan inte i dag säga exakt hur mycket lönerna på den svenska arbetsmarknaden bör minska:

– Jag tror att det behöver ner kanske 20-25 procent, och i vissa branscher kanske det handlar om ännu lägre ingångslöner.

Folkpartiets förslag om ungdomsavtal har fått kritik från fackförbundet Kommunal.

Att nu också Centerpartiet ger sig in i diskussionerna stör hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Malin Ackholt.

– Det är oerhört upprörande att ett sittande regeringsparti ger sig in i en diskussion som arbetsmarknadens parter har att lösa, och ännu mer anmärkningsvärt är det att Centerpartiets utspel kommer mitt i pågående avtalsförhandlingar.

– Dessutom så har arbetsgivarna i vår bransch fått oerhört stora skattelättnader de senaste åren, nu vill de ha ytterligare subventioner och det är inte rimligt.