11 miljoner kronor i Eu-stöd

Elva gränsöverskidande samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Finland fick igår drygt 11 miljoner kronor beviljade från EU's Interregpengar.
Mest- 2, 6 miljoner kronor -får Pajala kommun som i ett samarbete med finska Pello ska stärka tillväxten inom data och elektronik. Fram till år 2006 finns totalt 180 miljoner kronor att hämta för samarbetsprojekt inom Nordkalottenområdet. EU:s interegpengar kan finansiera upp till 60% av ett samarbetsprojekt över gränserna.