Överskott trots sämre resultat

Luleå kommun minskade sitt resultat med drygt 65 miljoner kronor under 2001 jämfört med året innan.
Det är ökade kostnader med cirka 170 miljoner kronor som ligger bakom resultatet. Men även om resultatet sjönk kraftigt så klarade Luleå kommun ett överskott på 10 miljoner kronor jämfört med budgeterade 11 miljoner kronor. Anledningen till det dåliga resultatet är bland annat att fem nämnder redovisar underskott. En av de är Socialnämnden som nu påbörjat en översyn för att få ner kostnaderna. Kommunen gör bedömningen att trycket på hemtjänst, korttidsvård och nattpatrull kommer att öka. Något som de kommunens äldre kommer att märka av Bland annat genom att det äldreboende som skulle tagits i bruk under sista kvartalet i år nu inte blir av.