Trafiksäkra resor

Arjeplog kommun håller på att ta fram en resepolicy som ska göra kommunens resor och transporter så trafiksäkra som möjligt.
Bland annat ställs höga krav på nya bilars säkerhetsutrustning och vid cykelresor i tjänsten ska cykelhjälm användas. Miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnen i Arjeplog vill att resepolicyns trafiksäkerhetskrav ska kompletteras med miljöhänsyn, samåkning och andra kollektiva trafiklösningar.