Helsingborg

Krögare får nedsatt kontrollavgift

1:25 min

Helsingborgs stad har tagit ut för höga avgifter för livsmedelskontroller, det fastslår förvaltningsrätten och ger därmed krögaren Torbjörn Lagmark rätt i sina klagomål. Rätten dömer staden att bara begära halva kontrollavgiften för Lagmark.

Under en rad av år har krögare i hela landet fått betala livsmedelskontroller som bara delvis eller inte alls har utförts. Lagmark Gastronomi AB gick till rätten när han upptäckte att han betalt 20 000 kronor för 28 timmars livsmedelskontroller under några år, men bara fått hälften i form av kontroller.

Nu ger länsrätten honom delvis rätt. Han slipper undan med halv kontrollavgift för fjoråret, det här är en principsak, enligt juristen Sebastian Scheiman vid Stiftelsen Centrum för rättvisa som drivit detta och andra ärenden.

– Krögare över hela landet skulle kunna kräva att avgiften sätts ner om kommunen inte granskat i förhållande till tidigare års avgifter, säger Sebastian Scheiman, Stiftelsen Centrum för rättvisa.

Om Helsingborgs stad ska överklaga är ännu inte avgjort säger miljökontorets jurist Johanna Ersborg.