Särskilt boende avslås ofta

Kommunen avslår allt oftare ansökningar om särskilt boende eftersom man inte kan ordna det inom rimlig tid. Samtidigt överklagar allt fler sina avslagsbeslut. Därmed riskerar Kommunen böter.
För snart två år sedan ändrades lagen så att länsrättsdomar och kammarrättdomar, som inte verkställs, gör att kommunen kan dömas till vite. Samtidigt gjorde JO ett uttalande att kommunen bör avslå ansökningar om särskilt boende om det inte går att ordna i praktiken. Den nya lagen om vite gör därmed att Länsstyrelsen kan sätta större press på Kommunen. När det handlar om särskilt boende så finns det idag knappt hundra personer som kommunen gett ett positivt besked och väntar på att få en plats. Dessa personer kan inte överklaga ifall de tycker att de får vänta för länge, eftersom de ju fått positivt besked. Men de som däremot fått ett avslag från kommunen kan överklaga och om de får rätt i Länsrätten så har Länsstyelsen vite som påtryckningsmöjlighet gentemot kommunen. Hittills har länsrätten gett ett dussin personer rätt.