Gifter i marken vid Ramnäs såg

2:06 min

Marken vid Ramnäs såg vid sjön Stora Nadden är ett av länets mest förorenade områden. Men på grund av att husen på området saknar ägare så kan inte marken saneras.

Anna Larsson som bor intill området är en av dem som vill att området saneras.

– Ja att det borde rensas upp både för människor och djur borde det fixas till för, säger Anna Larsson.

Är det ett område som du besöker?

– Ja det gör jag men jag bara tittar man kan inte göra något, man vill ju inte plocka svamp för man vet ju att det är giftig där, säger Anna Larsson som bor vid Brattheden.

Att plocka svamp är inte lämpligt vid Ramnäs såg som sedan början av 1900-talet till 1977 var i drift.

De gifter som hittats i marken är bland annat dioxin och som läcker ner i grundvattnet och sjön. Det berättar Anna-Lena Olsson som är miljöhandläggare på länsstyrelsen.

– Det är risker för ytvattnet och det är risker för människor om de vistas där mer än idag. Det kan också vara risker för grundvattnet.

Vad är det för typ ämnen?

– Det är ämnen som uppkommer efter impregneringsverksamhet i det här fallet pentaklorfenol bland annat, säger Anna-Lena Olsson.

Men området vid sjön Stora Nadden är inte bara förorenat. De två fastigheterna är förfallna och det finns massor av järnskrot kvar.

Men Surahammars kommun som har tillsynsansvar säger att man inget kan göra eftersom fastigheterna saknar ägare. Carina Rosendahl är miljöinspektör i kommunen.

– Det finns en verksamhetsutövare som är ansvarig för de föroreningar som finns här på området. Men i och med att det inte finns någon fastighetsägare så finns det ingen som kan ge den här verksamhetsutövaren tillträde till marken, därför så kommer vi inte vidare i frågan, säger Carina Rosendahl.

Men nu ska ändå kommunen ha ett möte med länsstyrelsen för att undersöka hur man ska gå vidare, det säger Carina Rosendahl och Anna Larsson som från baksidan av sitt hus kan se de förfallna fastigheterna hoppas på en lösning.

– Ja då hoppas jag att de kommer att fixa till det här, för det är jättefint här och man skulle ju kunna bo där och ha en vacker tomt där, säger Anna Larsson.

På länsstyrelsens hemsida över förorenade områden och skador, kan man läsa det här om nedlagda sågverk som finns i länet.

"numera nedlagda sågverk med tillhörande impregneringsanläggningar har gett upphov till föroreningar av bland annat tungmetaller, pentaklorfenol och dioxin och kan utgöra en betydande risk för människors hälsa, grundvattnet och miljön i övrigt".