Löfven: Alliansfrihet förutsätter vapenproduktion

22 min

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven gästade i dag Epstein i P1 och fick bland annat frågor om den svenska vapenexporten.

Stefan Löfven var sist ut i den serie program där P1-programmet Epstein i P1 har intervjuat svenska partiledare om ideologi med utgångspunkt i partiernas politiska program.

Under intervjun förklarade Löfven att Socialdemokraterna vill se en skärpning av reglerna kring den svenska vapenexporten men han ville inte svara ja eller nej på frågan om Sverige ska exportera vapen till diktaturer.

– Det kommer alltid att vara svårt  att säga exakt vilket land som är en diktatur och vilket land som inte är en diktatur, det kommer alltid att vara ett övervägande. Skulle man göra en lista så skulle den hela tiden behöva prövas och uppdateras. Vi har valt att säga att det är bättre att man prövar från fall till fall.  

Stefan Löfven menade också att den svenska vapenindustrin är en förutsättning för alliansfriheten.

Ni är emot alla kränkningar av mänskliga rättigheter, hur kan man förena det med vapenexport till diktaturer som Saudiarabien?

– Det är just därför vi efterfrågar skarpare regler. Man ska dock komma ihåg att vår vapenexport i grunden bygger på en egen produktion. Det har vi valt att ha därför att vi vill vara alliansfria. Jag tror att alliansfriheten sitter djupt i folklagret. Ska man kunna vara alliansfri bör man också ha en del egen produktion av vapen och militär utrustning, ska det vara möjligt måste man också kunna sälja. Alternativet är att köpa allting och då är alliansfriheten i fara, säger Stefan Löfven.

Stefan Löfven fick också frågor om vinster inom privata vårdföretag. Ett generellt förbud är svårt att genomföra menar Löfven men betonade att det är viktigt att skattepengarna verkligen används till rätt saker.

– Det är inte rimligt att vinsten styr över alla andra intressen. Marknadsekonomi och privat ägande tycker vi är bra men kapitalismens makt ska begränsas med demokrati.

Inte heller när det gäller att eventuellt återinföra förmögenhets-  eller arvsskatt lämnade Löfven några tydliga besked.

– Vi håller på att titta på det nu, den tidigare förmögenhetsskatten var lite av ett lotteri och det är rätt meningslöst. Vi har ingenting emot det i princip men det ska fungera.

Stefan Löfven menade att Sveriges konkurrenskraft måste bli bättre genom satsningar på forskning och ett bättre innovationsklimat och att Socialdemokraterna tänker satsa på utbildning av arbetskraften om man vinner nästa val.

– Arbetskraften måste ha rätt utbildning. Utbildningen har fått stryka på foten under den borgerliga regeringen, säger Stefan Löfven till Epstein i P1.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se