Åklagare misstänker brott på FOI

2:55 min

Efter Ekots avslöjande att myndigheten FOI bildat ett bulvanföretag som skulle sköta kontakterna med Saudiarabien om vapenfabriken misstänker nu åklagare att brott begåtts inom FOI.

– Jag kan inte säga någonting om det inkomna ärendet mer än att förundersökning har inletts, i övrigt råder förundersökningssekretess, säger vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström

Hon är en av de så kallade Säpo-åklagarna i landet men vill inte säga vilken brottsrubricering det handlar om. Men enligt Ekots källa handlar utredningen om FOI:s finansiering av bulvanföretaget SSTI.

SSTI var tänkt att leda projektet med vapenfabriken i Saudiarabien.

Firmatecknare för bolaget var Dick Sträng som då var en av generaldirektörens närmsta medarbetare på FOI.

Så här sa han när vi intervjuade honom om bolaget för två veckor sen:

Hur finansierade ni lösningen med SSTI?

– Ja då kommer vi in på…

Betalade du själv?

– Jag tänker inte besvara den frågan.

Men det kostar ju pengar att starta ett sånt här företag, fick du pengar från statskassan? Det har vi uppgifter om.

– Jag besvarar inte den frågan.

Varför inte?

– Av den enkla anledningen att jag inte kan svara på den frågan utan att ljuga för er och därför vill jag inte svara på den.

Dick Sträng lämnade FOI för två år sedan och upplägget med ett bulvanföretag har övergivits. Enligt FOI har några medarbetare på myndigheten nu fått "ändrade arbetsuppgifter"

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind förnekade tidigare att myndigheten bildat ett bolag med nära koppling till FOI. Så här sa han när vi intervjuade honom tidigare i år:

– Nej FOI har inga bolag.

Men har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FOI?

– Det har inte funnits några bolag under FOI.

Är du säker på det?

– Ja.

Men efter vår rapportering krävde försvarsminister Sten Tolgfors att FOI skulle redovisa om myndigheten hade aktier i SSTI eller finansierat starten av bolaget.

I dag knappt två veckor senare skriver FOI i ett pressmedelande att i samband med utredningen av har det kommit fram uppgifter som gör att det finns misstanke om att brott kan ha begåtts i myndighetens verksamhet och att FOI inte kan svara på frågorna från försvarsdepartementen om myndighetens relation till SSTI.

Försvarsminister Sten Tolgfors kommenterar förundersökningen såhär.

-- Det är såklart anmärkningsvärt. För några veckor sedan kom det uppgifter som gjorde att försvarsdepartementet anmodade FOI att titta närmare på sin relation till detta utpekade företag och om det fanns någon finansiell relation. När man nu finner svaren så väljer man att ta dem till rättsvårdande myndigheter snarare än försvarsdepartementet för att få dem vidare hanterade, säger Sten Tolgfors.