Frukost i sundsvallsskolor

Vänsterpartiet i Sundsvall vill servera gratis frukost till skolbarn. I en motion till fullmäktige föreslås att två skolor bör servera frukost på prov i två år för att sedan utvärderas.