Klamydia ökar

Antalet fall av könssjukdomar, särskilt klamydia fortsätter att öka i länet. 547 fall av klamydia upptäcktes förra året och det är en ökning på 21 procent än året innan. Ökningen av klamydia beror bland annat på minskat användande av kondom, vilket i sin tur leder till ökad risk för HIV. 9 nya fall av HIV upptäcktes i länet förra året.