Akademiska sjukhuset

Besvikelse när akutläkarutbildning läggs ner

1:18 min

Besvikelsen är stor bland de läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som utbildar sig till specialiserade akutläkare. I går tog politikerna i produktionsstyrelsen beslutet att lägga ner den här utbildningen - som en del av sjukhusets sparplan. Vad tycker du om den här besparingen? Kommentera här!

– Jag är personligen oerhört besviken, säger Viola Mittermeyer.

– Det är synd att man tar det här beslutet. Det är en kortsiktig besparing som inte ser de bra effekterna i längden, säger Petra Erdin.

– Det är ett nederlag för oss. Ett steg i fel riktning, säger Susann Järhult.

Så säger tre av de sjutton läkare som just nu utbildar sig till specialiserade akutläkare på Akademiska sjukhuset. Sjukhuschefen säger så här:

– Akutläkarna känner sig nog med rätta drabbade av detta. Det är ett beslut som naturligtvis påverkar dem mycket, säger sjukhusdirektören Lennart Persson.

Tanken med att utbilda specialiserade akutläkare är att akutmottagningen ska få läkare som har en bredd - som kan se olika typer av besvär som en akut patient har.

Ett exempel på det är en äldre människa som ramlar och slår sig i huvet. Den får i dag träffa en kirurg på akuten som ser såret på huvet och syr ihop det. En specialiserad akutläkare skulle kunna sy ihop såret - och tänka på varför personen ramlade. Till exempel om patienten också har hjärtproblem som behöver åtgärdas.

Som det är i dag får patienterna på akuten träffa vårdpersonal som är specialiserade på antingen kirurgi, ortopedi eller medicin. En risk med dagens system är att specialiserade läkare missar det som är utanför deras område.

Det är inte bara en risk. Det går faktiskt fel ibland, säger Petra Erdin som utbildar sig till akutläkare:
– Vi har haft patienter där man inte har sett helhetsbilden som har fått vårdskador på grund av det. En patient kom med ryggbesvär som bedömdes av ortopeden. Det visade sig att patienten hade en brusten aorta - och avled.

Hade en akutläkare kunnat se den patienten på ett annat sätt?

– Chansen hade i alla fall varit bättre att kunna göra en helhetsbedömning, säger Petra Erdin.

Utbildningen av specialiserade akutläkare har pågått sen år 2009 på Akademiska sjukhuset. Att specialistutbilda en akutläkare från grunden tar sju år. Men nu avslutas alltså den här satsningen som en av åtgärderna som syftar till att spara pengar på Akademiska.

Sjukhuschefen Lennart Persson säger att målet när det började planeras för den här utbildningen år 2006 var att få 50 specialiserade akutläkare. Utbildningen kom igång år 2009. Och just nu är 17 läkare under utbildning. De första blir klara i år. En orsak till att det ännu inte finns några klara akutläkare är att utbildningen tar sju år.

Men att målet att få 50 klara akutläkare är inte inom räckhåll. Det är en anledning till att akutläkarprojektet läggs ner.

– Det är inte rimligt att vi ska nå målet att bemanna akutmottagningen med särskilda akutläkare. Vi måste hitta ett annat sätt att se till att vi har en bra läkarförsörjning på akuten, säger sjukhuschefen Lennart Persson.

En annan är att sjukhuset behöver spara pengar. Så nu avslutas akutläkarutbildningen - även om de som är nära att bli klara ska få slutföra sin utbildning.

Men än är inte sista ordet sagt om akutläkarna. Socialstyrelsen utreder nu om det ska tas fram en kortare akutspecialistutbildning på fem år - som är normalt tid för att utbilda specialistläkare. Folkpartiets Ludvik Larsson hoppas på det:

– Jag hoppas att det blir klart väldigt snart - därför att vi behöver en sån utbildning i Sverige. Så att vi får en bred försörjning av akutspecialister i framtiden som en basspecialitet, säger Ludvig Larsson.

Också de som nu utbildar sig till akutspecialister i det projekt som läggs ner hoppas på någon sorts fortsättning.

– Vi hoppas på en konstruktiv fortsättning för att säkra patientsäkerheten och effektiviteten på akutmottagningen, säger Susann Järhult som utbildar sig till akutspecialistläkare.