Miljöministern pratar skjutövningar

Frågan om utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård kommer upp i riksdagen i eftermiddag och det kan bli en första signal om vad regeringen tycker.

Det är miljöminister Lena Ek (C), som för första gången kommenterar Försvarets tillstånd att skjuta sammanlagt 1,3 miljoner skott, maximalt 115 dagar om året. Utöver det har Mark- och miljödomstolen också godkänt stora nationella och internationella övningar utan restriktioner.

Domstolens beslut ifrågasätts i en interpellation till miljöministern från socialdemokraten Gunilla Carlsson från Göteborg. Ministerns svar kan ge en första fingervisning om var regeringen står i den kontroversiella frågan, som nu handläggs på miljödepartementet inför ett kommande beslut i regeringen, troligen senare i år.

I interpellationen säger Gunilla Carlsson att samrådet med skärgårdsbefolkningen varit otillräckligt och att det behövs fler utredningar och analyser om hur ännu mer buller påverkar befolkningen och om hur tonvisa utsläpp av giftiga metaller påverkar öar och bottnar.

Gunilla Carlsson undrar om fler skjutövningar i skärgården verkligen går att förena med svenska miljömål och EU-fördrag. Det är det som miljöminister Lena Ek ska svara på.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se