Nybro

Sanering krävs för att behålla utbildning

1:43 min

Nybro kommun vill att Linnéuniversitets designutbildning ska ligga kvar i Pukeberg. Men för att det ens ska vara möjligt måste de först sanera området så att det går att bygga ut. Det finns nämligen miljögifter i marken.

– Vi håller på att kartlägga i detalj var de här föroreningarna finns, säger Bengt-Eve Petersson, teknisk chef på Nybro kommun, till P4 Kalmar om miljögifterna som finns i marken sedan området var ett glasbruksområde.

Han säger också att kommunen kände till problemet sedan tidigare och att det inte ska behöva stå i vägen för en utbyggnad av den redan befintliga utbildningen i Pukeberg.

Styrelsen har makten

Det är styrelsen som beslutar om var Linnéuniversitetets designutbildning ska ligga i framtiden, det vill säga om den ska vara kvar i Nybro eller om den ska flyttas till Kalmar eller Växjö.

Universitetets utredningar har hittills pekat på att det skulle finnas vinster med att ha utbildningen tillsammans med andra likartade kurser. Baserat på det resonemanget skulle Kalmar skulle vara ett bra alternativ.

Men För Nybros del så är det en symbolfråga att ha designutbildningen kvar nere i det gamla glasbruksområdet Pukeberg.

Problemet är dock att det finns en mängd miljögifter i marken som måste bort om kommunen vill vara med i kampen om designutbildningen.

Vem står för kostnaden?

Bengt-Eve Petersson kan inte svara på vem som ska betala för saneringen som måste göras för att kommunen ska ha en chans att behålla designutbildningen.

– Det har jag ingen uppfattning om men staten lämnar inte ut några förskott på sådana här saneringar, det tror jag inte.