Sjuka kan betala TV licens

Nu kan de gamla på servicehemmen komma att tvingas betala sin egen tv-licens. Detta enligt ett förslag som Radiotjänst lämnat till kulturdepartementet. Förslaget är en del i ett paket för att öka inkomsterna på tv-licenserna med 100 miljoner kronor fram till år 2005. Enligt lagen i dag behöver den som har ''sjukhusliknande vård'' inte betala tv-avgift. För att kunna ta betalt för tv-tittandet av de gamla på servicehem och äldreboenden krävs således en lagändring.