"Fattiga missar mest tandvårdsbidrag"

1:31 min

Ungefär en femtedel av Sveriges vuxna befolkning har inte varit hos tandläkaren sedan tandvårdsreformen genomfördes 2008. Enligt Tjänstetandläkarna är det de med sämst ekonomi som väljer bort tandvård.

Kenth Nilsson, ordförande på organisationen Tjänstetandläkarna, menar att det är de med sämst ekonomi som väljer bort tandvård.

– Det är de sämst bemedlade som avstår från tandvård och framför allt är det ungdomar, säger Kenth Nilsson.

När tandvårdsreformen sjösattes i juli 2008 var ett syfte att få ungdomar att tänka mer på sin munhälsa.

Tandvårdsstödet breddades och ges nu till alla vuxna i Sverige. Unga människor mellan 20 och 29 år får till exempel 300 kronor i bidrag varje år till tandvård.

Dessutom betalar staten kraftiga subventioner för viss vård som kostar mer än 3000 kronor.

Ändå är det fortfarande ungefär en femtedel av befolkningen som inte besökt tandläkaren under de nästan fyra år som passerat sedan reformen genomfördes.

Det finns starka röster för att tandvårdsstödet ska ökas till de grupper som har det kärvare ekonomiskt.

Försäkringskassan har dessutom drygt två miljarder i tillgängliga medel som inte betalats ut i stöd eftersom tandvårdskonsumtionen i Sverige varit lägre än väntat.

Frågan är om det skulle räcka med högre subventioner?

Lars Olsson, som är sakkunnig på branschorganisationen Privattandläkarna, menar till exempel att det finns andra förklaringar än dålig ekonomi till att folk inte går till tandläkaren.

Vissa grupper är helt enkelt mycket svåra att nå, menar han.

– Man vet att det inte alltid är pengarna som spelar någon roll. Redan i tolv-trettonårs åldern kan man upptäcka ungdomar som inte besöker tandvården, trots att det är gratis, säger Lars Olsson.