Ett år kvar till beslut om skjutövningarna

1:29 min

I dag på fredagsförmiddagen kommenterade miljöministern för första gången de utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård som mark- och miljödomstolen godkänt och som regeringen ska fatta definitivt beslut om.

I en interpellationsdebatt i riksdagen sa miljöminister Lena Ek (C) att hon inte kunde föregripa regeringens prövning, men att hon gärna lyssnar på skärgårdsbor och andra.

Miljöminister Lena Ek sa också i debatten att det kommer att ta minst ett år innan regeringen kommer till beslut och att den mycket väl kan besluta om nya utredningar och remisser.

Det var socialdemokraten Gunilla Carlsson som hade ställt frågan till miljöministern om försvarets tillstånd från mark- och miljödomstolen att skjuta sammanlagt 1,3 miljoner skott, maximalt 115 dagar om året, verkligen går att förena med svenska miljömål och EU-fördrag.

Utöver det har domstolen också godkänt stora nationella och internationella övningar utan några restriktioner.

Gunilla Carlsson krävde också fler utredningar och analyser om hur bullret kan påverka befolkningen och om hur utsläpp av giftiga metaller påverkar öar och bottnar.

Hon var bekymrad över att regeringstjänstemän inte visste att det bodde 5000 skärgårdsbor i närheten av övningsområdet och trodde att många nog kommer att höra av sig till ministern.

Reporter Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se