Kan EU bli bättre än USA?

EU har ju som ambition att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi inom åtta år. Det handlar inte minst om att komma i kapp och förbi USA. Men EUs mål är inte realistiskt. Det anser ekonomer som ekot talat med.
Det säger Assar Lindbeck, professor i internationell vid Stockholms Universitet, och i stort sett samma uppfattning har förre finansministern Erik Åsbrink. Det är i den så kallade Lissabon -processen som EU med raska kliv ska arbeta sig fram till en vinnare senast år 2010. Men vad som ska känneteckna EU som världens mest konkurrenkraftiga ekonomi EU - alltså vilka villkor som ska vara uppfyllda det det går inte att hitta i EUs skriftliga dokument. Där står inget om hur mycket högre den ekonomiska tillväxten eller produktiviteten måste bli för att slå andra länder utanför EU. På samma sätt saknas det siffror för vad som ska gälla för arbetslösheten eller antal nystartade företag. I stället finns det gott om runda formuleringar om en ekonomi i världsklass. Typiska frågor som på det här sättet stått och stampat under lång tid gäller bl a EUs patent-procedurer och avreglering av energimarknaden. Assar Lindbäck anser ser också exempel hur EUs mål att bli världens mest konkurenskraftiga gått åt helt fel håll.