Lyckat idrottsmöte i Örebro

-Många genomförbara förslag på hur idrottslivet i Örebro kan förbättras kom fram, det säger den socialdemokratiska politiske sekreteraren Jonas Karlsson efter gårdagkvällens möte mellan Örebro kommun och föreningslivet. Mötet mellan Örebro kommun med socialdemokraterna Johnny Andersson och Jonas Karlsson i spetsen och idrottföreningarn lockade över 80 föreningar.
Tanken med kvällen var att diskutera framtida angelägna frågor som föreningslivet och Örebro kommun kommer att ha. Inomhushallar, utomhusanläggningar och bokningssystem var några av frågorna som diskuterades. Nu ska kommunen sammanställa alla synpunter och ta fram en lista på vilka förändringar som kan genomföras.