Ärftlighet starkare kopplat till barncancer än trott

2:35 min

Det finns en starkare koppling mellan ärftlighet och uppkomsten av barncancer än som hittills varit känt. Det visar ny forskning från Lund. De nya rönen kan komma att få betydelse för behandlingen av cancersjuka barn.

Susanne Magnusson är biomedicinare och doktorand vid Lunds Universitet.

– Så vitt vi vet är det här ny data och man har inte studerat det i någon större utsträckning tidigare; man har framför allt fokuserat på de närmsta släktingarna, säger hon.

Väldigt lite är känt om ärftlighet och barncancer och det kan bland annat bero på att barncancer är ganska ovanligt, cirka 300 barn insjuknar varje år, vilket gör att det kan vara svårt att se de här sambanden.

Barncancer skiljer väldigt mycket från de cancerformer som drabbar vuxna. De cancerformer som drabbar barn uppstår ofta i blodet och kroppens stödjevävnad, barncancer och vuxencancer har enkelt utryckt helt olika ursprung.

Forskarna har nu kunnat visa att det trots skillnaderna finns en koppling mellan barncancer och vuxencancer.

Vuxna släktingar till ett barn som haft cancer har en ökad risk att drabbas av bröst- eller prostatacancer, och är yngre vid insjuknandet än vad som är vanligt. Detta pekar på att det finns en ärftlighet.

I var tionde familj där ett barn insjuknat finns det ytterligare fall i släkten. Susanne Magnusson hittade en släkt där tre barn insjuknat i cancer.

– Att det skulle vara en slump är ganska osannolikt, men vad det finns för underliggande genetiska faktorer vet vi inte i dag, det behöver vi forska vidare på, säger hon.

Forskarna i Lund fann också att sjukdomsförloppet för kvinnor med bröstcancer påverkades om de haft ett barn med cancer:

– VI har kunnat visa att de mödrar som har ett barn med barncancer har en något sämre prognos än mödrar som har friska barn, säger hon.

Enligt Susanne Magnusson har man hittills underskattat betydelsen av ärftliga faktorer, men understryker att det krävs mer forskning innan de nya rönen kan få en praktisk betydelse ute på sjukhusavdelningarna.

– Ökad kunskaop om genetiska faktorers betydelse för barntumörer skulle på sikt kunna förbätra omhändertagandet av patienter på kliniken, säger hon.

Enligt Håkan Olsson, professor i onkologi har de nya rönen lagt en viktig grund för ny forskning som kan leda till en mer individualiserad behandling.

– Varje fall är unikt men vi måste ta reda på mer om bakgrunderna till fallen, även den genetiska bakgrunden. Kan vi det kan vi skräddarsy behandlingar och uppföljning på ett mycket bättre sätt än vi gör nu.