Börskrascher, flygplan som störtar och krig!

22 min

Vi pratar med Dag Wedelin om algoritmer och det visar sig att nästan allt är algoritmer, till exempel ett vanligt bullrecept. Men ibland ställer de till det och då kan det bli kaos.