Kritik mot Grimsöforskning

Nu kommer det kritik mot en forskare vid Viltskadecenter i Grimsö. Kritiken gäller ett treårigt forskningsprojekt där jakthundar i revir studeras.
Inge Johansson, jägare och ordförande i Värmlands Stövarklubb, menar att de resultat forskaren redovisar inte stämmer överens med verkligheten. Professor Henrik Andrén på Viltskadecenter avvisar kritiken. Han säger till Radio Värmland att forskningsresultat ofta kritiseras om de inte stämmer överens med folks åsikter.