Ekologiska mjölkbönder måste importera foder

1:31 min

Ekologiska mjölkbönder har blivit så många att det råder brist på foder till korna. Därför tvingas bönderna importera foder från bland annat Italien och Kazakstan.

Sanna Soleskog är lantbrukare utanför Tranås i Småland.

– Det har varit en stor efterfrågan från konsumenter på ekologisk mjölk och då har inte den ekologiska odlingen hängt med, säger Sanna Soleskog.

Sanna Soleskog driver Övrabo gård  utanför Tranås tillsammans med sin man. Just nu är det lunchdags för gårdens  mjölkkor. Merparten av lunchen är gräs från åkrarna häromkring, men en del av lunchen består av kraftfoder från Italien.

– Jag skulle självklart önska att fler svenska spannmålsodlare såg möjligheten att ställa om till ekologisk produktion, säger Sanna Soleskog.

Under förra året åt vi mer ekologiska livsmedel än vi gjort någon gång tidigare. Allt fler mjölkbönder har också gått över till ekologisk produktion. Men bland växtodlande bönder har inte utvecklingen haft samma mönster och därför är det nu brist på ekologiskt foder till djuren. Cirka 20 procent av spannmålen är importerad och drygt hälften av  kraftfodret som korna äter är utländskt. Eva Hagström Öberg som är miljöexpert på Organisationen Ekologiska lantbrukarna.

– Soja importerar vi från Italien mestadels och spannmål från olika länder bland annat Kazakstan, säger Eva Hagström Öberg

Det låter inte så klimatsmart att köra foder så långt ifrån för att ge till mjölkkor i Sverige?

– Nej, och det är därför vi jobbar med frågan, säger Eva Hagström Öberg

För att slippa att ge korna utländskt ekologiskt foder pågår nu ett intensivt arbete för att få fler konventionella växtodlande bönder i landet att gå över till ekologisk produktion. Och det finns flera skäl till det menar Eva Hagström Öberg.

– Man borde odla det i Sverige för att det är lönsamt. Och nummer två är ju miljömässigt, att vi får ett kretslopp på växtnäring om man odlar fodret nära där djuren är. Och även klimatmässigt att man slipper transporter, säger Eva Hagström Öberg.