Dålig kontroll av energideklarationer i kommuner

2:00 min

Nära hälften av landets byggnader saknar en energideklaration trots att det varit lag på detta i flera års tid. Eftersom en del kommuner inte kontrollerar att fastighetsägare deklarerar blir det svårt att minska energiförbrukning i landet. Nu föreslår regeringen att staten tar över ansvaret.

Thomas Johansson, energiexpert på Boverket, välkomnar beskedet om att regeringen vill föra över ansvaret till statlig nivå.

– Det är de kommunala byggnadsnämnderna som har ansvaret att utföra tillsyn enligt lagen och de har inte gjort det tillräckligt aktivt, vilket gör att vi fortfarande har ett stort antal fastighetsägare som inte gjort deklarationen, säger han.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt, och den är tänkt att också ge råd om hur man kan spara in. Det är lag på att energideklarera.

Trots det står många byggnader i landet, nära hälften av alla flerfamiljshus och lokaler, fortfarande obesiktigade och riskerar att slösa bort energi.

Enligt Boverket finns det uppskattningsvis 350 000 byggnader som skulle ha deklarerats redan vid årsskiftet mellan 2008 och 2009. Hittills har bara 207 000 sådana deklarationer synts till. Det motsvarar ett bortfall på 40 procent.

Nu vill Regeringen skärpa reglerna kring energideklarationer på olika sätt. Lagen ska ändras, och ett av förslagen är också att staten tar över tillsynsansvaret från kommunerna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker att det är en dålig idé och vill att ansvaret ska ligga kvar på lokal nivå, trots att kommunerna anser sig sakna både resurser och instrument för kontrollerna.

– Vi tycker att det ändå är kommunerna som har kontakt med fastighetsägare, säger sektionschef Ann-Sofie Eriksson på SKL.

Ni vill alltså ha kvar uppdraget trots att kommunerna inte har klarat av det hittills?

– Ja, vi tror att med bättre stöd så kan det här jobbet göras effektivt på lokal nivå, säger hon.

Regeringen föreslår också att den som säljer eller hyr ut bostäder ska kunna visa upp energideklarationen för köparen eller den blivande hyresgästen i framtiden.

Energiexpert Thomas Johansson på Boverket välkomnar att lagen skärps på flera sätt. Han tror att förändringarna underlättar för konsumenter som vill kontrollera sin energikonsumtion, men sämre för fastighetsägare som vill smita undan.

– Ja, de kommer ju märka en skillnad, och de kommer bli tillfrågade nu om varför de inte har gjort deklarationerna, säger han.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.