Mer vindkraft

Regeringen höjer sina ambitioner för utbyggnaden av vindkraften. En produktion av 15 terawattimmar om tio år uppges vara det nya målet i den energipolitiska proposition som presenteras idag, skriver tidningen Bohuslänningen. Idag produceras en halv terawattimme per år.
Bohusenergi planerar ett hundratal vindkraftverk i Grundkallen öster om Gräsö och norra Öregrundsgrepen.