UTREDNING

Transfetter i mat kan begränsas

2:48 min

En lag som begränsar mängden industriellt framställda transfetter i mat kan vara på väg att införas. Det är ett krav som oppositionspartierna i riksdagen drev igenom förra året och nu är förslaget från Livsmedelsverket snart klart.

Gunvor G Ericson som sitter i riksdagen för Miljöpartiet skrev motionen som ligger till grund för kravet på en begränsning av transfetter.

– Jag tycker verkligen att det är på tiden. Riksdagen beslutade för nästan ett år sedan, att bifalla min motion att följa det danska exemplet.

Transfetter bildas när flytande vegetabiliska oljor härdas för att bli fasta, det ger bättre konsistens och längre hållbarhet. Den här typen av konstgjorda transfetter finns bland annat i kakor och snabbmat.

I Danmark är det sedan tidigare förbjudet med högre halter än två procent transfetter i livsmedel, att gränsen är satt där beror på att högre halter än så anses hälsofarligt. Dessutom går det inte enligt livsmedelsindustrin att garantera att det inte förekommer några rester alls av konstgjorda transfetter alls i maten. Därför är det svenska lagförslaget utformat på samma sätt som det danska.

Men frågan är då hur konsumenterna kommer att märka en eventuell lagstiftning? De flesta svenska livsmedelsproducenterna har de senaste åren minskat mängden transfetter så att de redan klarar tvåprocentsgränsen, så det är framförallt för de importerade varorna en lag skulle göra skillnad. Dessutom finns det inget formellt krav nu på att redovisa om det finns transfetter eller inte i en vara.

Elisabet Rytter som är nutritionist på bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ser egentligen inget behov av en lag, men tycker ändå att det kan finnas fördelar.

– Den effekt man skulle kunna se av den här lagstiftningen är ju att importprodukter om har höga halter skulle kunna stoppas.

Finns det då något från er sida som talar emot en lagstiftning?

– Nej, det skulle faktiskt kunna vara en fördel. Det blir ju en ökad tydlighet för konsumenten.

I juli ska Livsmedelsverket lämna över sitt förslag till regeringen. Så frågan är om Sverige så småningom kommer att följa de andra europeiska länderna Danmarks, Islands, Schweiz och Österrikes lagar som begränsar transfetter eller inte. När en svensk lag kan träda i kraft är ännu inte klart. Lars- Börje Croon som har hand om frågan på Livsmedelsverket tycker att Sverige bör invänta en rapport som EU-kommissionen kommer med om drygt två år.

– Ja det är ju bättre med gemenskapslagstiftning än nationella regler. Det är ju inte tal om någon akut hälsorisk som behöver hanteras. Vi ligger när det gäller intaget under vad de nordiska näringsrekommendationerna säger.

Men det här resonemanget upprör Miljöpartiets Gunvor G Ericson.

– Så kan man ju resonera generellt. Men det är ju ändå så att vi har en väldigt olik och ojämlik hälsa. Vi har större hälsorisker i vissa grupper än i andra. Det är så att den som äter väldigt mycket snabbmat får i sig mer än den som äter en normalt blandad kost.