Mångmiljardöverskott för sjukersättningen

1:24 min

Kraftigt minskade utbetalningar gör att Försäkringskassan räknar med att göra mångmiljardöverskott i år och nästa för sjukersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension.

– I stort sett hela överskottet bygger på minskade utgifter för sjukersättningen, säger Jacob Stafstedt som är analytiker på Försäkringskassan.

Vad beror det på?

– Kostnaderna har ju sjunkit för sjukersättningen under en lång tid och beräknas fortsätta göra så. Vi har ett ganska lågt inflöde i sjukersättningen samtidigt som utflödet är betydligt högre. Det är betydligt fler personer som kommer att fylla 65 och lämna försäkringen än vad det är som kommer in varje år. Så antalet personer med förmånen kommer ju att minska.

Siffrorna kommer från det budgetunderlag som Försäkringskassan tagit fram, uppger Dagens Nyheter. Och här beräknas överskottet bli 3,3 miljarder kronor i år och öka till 8,9 miljarder kronor nästa år - förutsatt att regeringen inte justerar ned avgiften från företagen.

Sjukersättningen är hett omdiskuterad, inte minst sedan nya regler infördes 2008. Numera ska bland annat arbetsförmågan prövas på alla typer av arbetsplatser och en persons rätt till ersättning prövas igen efter tre år. Regeringen har fått kritik för att försämra villkoren för utsatta grupper.

Förklaringen till överskotten är både att statens utgifter minskat samtidigt som avgifterna från företagen inte justerats ned.

– Man har reglerat den här avgiften varje år, man har sänkt den. I år sänkte man inte avgiften. Vi har ju en lönetillväxt i samhället, samtidigt så går utgifterna för framför allt sjukersättningen ner ganska kraftigt och då blir det de här skillnaderna, säger Jacob Stafstedt, analytiker på Försäkringskassan.