MP: Regeringen riskerar slå ut näringslivet

1:56 min

Miljöpartiet är kritiskt till att Sverige inte vill gå med på Danmarks förslag om att tvinga alla EU-länder att minska energiförbrukningen med 1,5 procent varje år.

Enligt partiets energipolitiska talesperson Lise Nordin, riskerar den svenska hållningen att minska industrins konkurrenskraft.

– Miljöpartiet ser att regeringens motstånd mot energieffektivisering riskerar att slå ut svenskt näringsliv när andra länder producerar samma produkter med mindre energi. Sverige har ju en väldigt hög energianvändning jämfört med många andra länder och det är ju en konkurrensnackdel för oss.

Danmark som är ordförandeland i EU vill alltså få till stånd en tvingande överenskommelse om att alla länder inom EU ska minska sin energianvändning med 1,5 procent fram till år 2020. Men Sverige ställer sig inte bakom förslaget. Enligt energiminister Anna Karin Hatt skulle det vara skadligt för den svenska energislukande industrin.

– Det mest intressanta och det allra viktigaste det är att se till att bli mer energieffektiv, men däremot inte sätta ett tak för energianvändningen, säger Hatt.

Men ett tydligt tak är just vad som behövs, så att den svenska industrin vet vilka spelregler det är som gäller, anser Lise Nordin.

Sedan tidigare finns ett mål inom EU att effektivisera energianvändningen med 20 procent fram till 2020 – så frågan är varför det behövs ytterligare en överenskommelse.

Enligt Lise Nordin finns det flera anledningar till det. Den ena är att det danska förslaget tvingar länderna att visa resultat varje år, vilket ökar sannolikheten att det faktiskt sker en förändring. Ytterligare en anledning är att den svenska regeringen i praktiken inte vill minska energiförbrukningen, menar hon.

– Trixandet ligger i att regeringen har tolkat EU:s mål som ett intensitetsmål, där man alltså bara behöver använda energin effektivare per produkt men där man totalt sett kan öka energianvändningen. De flesta medlemsländer i EU har tolkat målet som en minskad energianvändning. Den svenska regeringen skiljer sig i den tolkning man har gjort.