Äldre befolkning dyrt för kommuner

En äldre befolkning innebär ökade kostnader för Sveriges kommuner. En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen år 2020 kommer att ha ökat med 125 miljoner, rapporterar SVT:s Rapport.

Det motsvarar 1 400 dagisplatser i kommunen och då är inte byggkostnader för nya äldreboenden inräknade.

Kommunen har därför redan nu börjat spara. Ett bygge av en bandyhall har fått nej, och 50 lärare har varslats.

Ekot