Jönköping

Ekar ska få hjälp att åldras

1:45 min

Nu ska ett stort antal ekar i Sverige skadas medvetet. Man ska bryta av grenar, skrapa av barken och borra hål. Detta för att påskynda trädens åldrande. Syftet är rädda andra arter från att dö.

Ek-veteraniserings-projektet, som det kallas, startar i höst och berör hela landet. På Bondberg i Jönköping kommer ett 50-tal ekar att skadas.

– Vi ska göra de här unga ekarna äldre lite snabbare än normalt, och då ska vi göra lite olika behandlingar, till exempel att såga ut en hålighet och få insekter och andra varelser att trivas där, säger Dag Fredriksson, kommunekolog på Jönköpings kommun.

Att veteranisera träd innebär att man medvetet skadar träden på olika sätt för att få dem att åldras fortare. Förutom att såga ut stora håligheter i träden, kan det handla om att bryta av grenar, skala av barken eller borra hål i träden.

I höst startar ett stort projekt som naturvårdsverket finansierar. På 10 till 15 platser i landet skall man veteranisera ekar för att se om man kan få dem att åldras fortare.

I dag saknas det nämligen flera generationer av ekar, det finns ganska gott om riktigt gamla ekar och unga ekar, men generationerna däremellan försvann på 1800 talet. Eftersom många arter är beroende av miljöer som gamla träd erbjuder måste göra något innan de gamla ekarna försvinner för gott.

– Många av våra hotade djur- och växtarter finns på gamla träd. På en ek tror man det kan finnas ett ungefär 1 500 arter, säger Dag Fredriksson som är kommunekolog på Jönköpings kommun.

Vad är risken om ni inte får göra detta?

– Fler växt- och djurarter blir hotade och kanske rentav dör ut, säger han.