Skellefteå missar EU-projekt

Skellefteå Kommun får inte ta över EU-projektet New Time från konsultföretaget Edu Euro. Nu ser projektet ut att hamna i Danmark istället.
Edu Euro är det konsultföretag som kommunens utvecklingsbolag Skeria tidigare anlitade, ett sammarbete som upphörde med omedelbar verkan i slutet av januari. Kommunledningen menade att Skeria betalat stora summor pengar men att Edu Euro inte utfört arbete i motsvarande grad. New Time är ett så kallat femte ramprojekt med samarbetspartners i flera länder. När Edu Euro försattes i konkurs, ville kommunen ta över Eu projektet från Edu euro och därigenom minska sina kostnader. Men projektets kooordinator ser nu att istälelt välja en samarbetspartner i Danmark. Kommunens ambition var att