Hot och våld mot fogdar

Anmälningarna om hot och våld mot anställda inom Riksskatteverket har fördubblats på tre år. Mest utsatta är kronofogdar, handläggare och revisorer.
Allra värst är det hos lokala skattemyndigheten vars personal råkat ut för nära hälften av fallen. Lokala skattemyndigheten i Stockholm ligger högst på listan över anmälningar om hot och våld - nämligen 75 stycken. Det skriver Svenska Dagbladet. Uppgifterna bygger på anmälningar till Riksskatteverkets Incident 2000, ett system med rapporter från den anställda via det interna datanätet, som nu bearbetats och utvärderats. 1999 anmäldes totalt 200 incidenter. Under fjolåret var antalet över 400 fram till och med november.