Fler frias för våldtäkt

15 min

Fler som står åtalade för våldtäkt frias i tingsrätten efter ny praxis i högsta domstolen. Det visar ett examensarbete i juridik där alla domar från 2006 jämfördes med våldtäktsdomarna 2010. Enligt juristen Lina Tengvar som skrivit uppsatsen ställer HD-domarna nu högre krav på stödbevisning vilket bidragit till att färre åtalade döms. Men är det en orättvis rättspraxis som innebär att fler skyldiga går fria eller som ger starkare rättssäkerhet för de åtalade? Advokaterna Johan Eriksson och Elisabeth Massi Fritz debatterar frågan. 17-timmen