Fortfarande hopp om Kvarkenstöd

Ännu är inte alla dörrar stängda för statligt stöd till färjetrafik över Kvarken. En finsk arbetsgrupp ska nu utreda färjetrafiken mallan Umeå och Vasa.
Den 12 april ska arbetsgruppen vara klar med sin utredning. Näringsminister Björn Rosengren har i veckan ställt sej avvisande till fortsatt statligt svenskt stöd, men Finlands statsminister Pavo Lipponen har varit betydligt mer positiv till att låta stadliga bidrag säkerställa trafik över Kvarken. Arbetsgruppens ordförande, sjöfartsrådet Raimo Kurki, säger att det kan bli så att Finland ensamt kommer att bidra med pengar.