Eget rättssystem

Det förekommer att Assyrier/Syrianer i Södertälje skipar rättvisa utanför det ordinarie rättssystemet. Södertäljepolisen är medveten om att ett system med medling mellan familjer finns.
Bertil Hagman vid Södertäljepolisen säger till Radio Stockholm att det är något som inte kan accepteras, men också att det handlar om djupt rotade traditioner bland äldre män i kyrkan som det tar tid att komma till rätta med.