Ny lag för att stoppa räntesnurror "tandlös"

1:25 min

Regeringens nya lagförslag för att hindra företag från att använda sig av ränteavdrag för att slippa betala skatt är tandlöst. Det menar en ledande expert på området.

– Rent lagstiftningstekniskt är det här en mycket dålig produkt. I valet av att kunna försöka hitta kriterier för vad man vill göra så överlåter man paketet till Skatteverket och domstolarna att i enskilda fall lösa det här, säger Anders Hultqvist, professor i skatterätt vid Stockholms universitet.

Efter Caremaskandalen bestämde sig regeringen för att lägga fram ett förslag för att hindra så kallade räntesnurror, ett upplägg många företag använder sig av för att undgå bolagsskatt.

Men nu har det också kommit fram att det här är vanligt bland kommunerna själva. Ett 25-tal kommunala aktiebolag har också använt sig av en så kallad räntesnurra.

Upplägget innebär alltså att kommunbolagskoncerner har sålt bolag internt inom koncernen och lånat av sig själva för att få avdrag för räntan. Eftersom kommuner inte beskattas så trollas vinster bort.

Eftersom det upplägget stoppades redan med 2009 års lag, enligt Skatteverket, har många kommuner gått över till att byta sina interna lån mot lån i det kommunägda finansbolaget Kommuninvest.

Den nya lagen för att förhindra ränteavdrag är tänkt att börja gälla vid årsskiftet och innebär att man utvidgar de regler som finns i dag. Men lånen i Kommuninvest kommer inte den nya lagstiftningen åt.

– Summa summarum verkar läget när det gäller kommunerna vara oförändrat, säger professor Anders Hultqvist.