Eskilstuna

"Hells angels hotar demokratin"

3:18 min

Den politiska ledningen i Eskilstuna gjorde idag gemensam sak mot brottslighet i allmänhet och Hells Angels i synnerhet. De tre kommunalråden gjorde klart att de ska bekämpa organisationer, som ställer sig vid sidan av demokratin.

– Man ska vara medveten om att det här inte är någonting som är unikt för Eskilstuna. Utan grupper som anser sig stå utanför lagar och demokrati i nästan varenda kommun i landet. Och vi vill bidra till den allmänna debatten och hoppas att flera utanför Eskilstuna ska våga stå upp för det demokratiska samhället, säger Jimmy Jansson(S).

Ni vill ha bort den här klubben från Eskilstuna, hur ska ni göra?

– Jag  kan inte gå in på detaljer om hur vi kommer att jobba med det, men vi jobbar i bred samverkar mellan kommuner, myndigheter och polis, säger Maria Chergui (V).

Varför kan du inte gå in på detaljer?

– I dagsläget så har jag inte den konkreta lösningen för hur vi ska bedriva det. Men samverkan är vårt verktyg, säger hon.

Riskerar ni någonting själva när ni går in i debatten?

– Vi kommenterar aldrig säkerhetsläget kring oss själva som personer, säger Magnus Johansson(MP).

Hur känner du Jimmy Jansson?

– Vi har förtroendeuppdrag och det handlar om att göra det som är bäst för Eskilstuna och utifrån det så agerar vi. Utöver det så har vi inga kommentarer, svarar han.

Åtta ledande politiker från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Eskilstuna skriver i en  debattartikel i Eskilstuna-Kuriren idag, att Hells angels är ett hot mot demokratin. De uppmanar invånare i Eskilstuna att vara noga med att begära kvitton vid inköp och rapportera till polisen vid misstanke om brott.

Politikerna skriver att organisationen hotar och försöker skrämma politiker och tjänstemän, men att de försöker bekämpar Hells angels och dess underhuggare med olika metoder, bland annat genom samarbete med polisen och skattemyndigheten.