Fred råder i skogen

Skogsbruket blir allt mer miljövänligt och 70talets bråk mellan naturvänner och skogsägare är ett minne blott. Ett tecken på det är att Skogsdals Naturskyddsförening i Bengtsfors ger två naturvårdsdiplom till skogsägare som gjort värdefulla naturvårdsinsatser.
Den ena pristagaren är familjen Oxenstierna och den andra är Västra skogsägarena. Arbetet som belönas är att skogen har miljöcertifierats, och att skogsägarena har sådana skötselplaner enligt avtal att skog som är värdefull ur naturvårdssynpunkt bevaras.