Norrland

Umeårädsla blockerar Stor-Norrland

3:54 min

Rädsla för Umeå bland politiker i Norrland blockerar ett framtida Stor-Norrland. Det hävdar Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet efter att ha intervjuat politiker i hela Norrland.

Rädslan gör att det hittills inte blivit någon gemensam norrlandsregion. Politikerna befarar att Umeå blir centrum på bekostnad av sina grannar. Anders Lidström anser att regionprocessen började i fel ände eftersom diskussionen styrdes till att handla om hur samarbetet skulle gå till, inte om var olika saker skulle hamna. Han efterlyser klara besked från umeåpolitikerna där man klargör att man inte har fler anspråk än regionssjukhuset som redan finns i Umeå.