Norrbotten

Regeringsexpert blir nazist

En av regeringens två experter i utredningen om de apatiska flyktingbarnen, psykiatern Thomas Jackson, har gått med i det nazistiska Svenskarnas parti. Det uppger Aftonbladets webbupplaga i dag.

2005 låg flera flyktingbarn okontaktbara på sjukhus runt om i landet, och många norrbottningar engagerade sig i barnens sak.

Thomas Jackson var en de som starkast hävdade att barnen simulerade sin apati.